Ubezpieczenia komunikacyjne

Ikona OC

Ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed skutkami szkód wyrządzonych przez nas osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom pokrzywdzonym gdy uszkodzimy czyjeś zdrowie, życie czy mienie. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych w naszym kraju jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Prawie każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ważne OC. Wyjątek stanowią: pojazdy wolnobieżne jeżeli nie są zarejestrowane (nie posiadają tablicy rejestracyjnej) i poruszają się wyłącznie po terenach zamkniętych, pojazdy ciężarowe czasowo wyrejestrowane, pojazdy zabytkowe (tzw. żółte tablice), pojazdy które ukończyły 40 lat.

Ikona AC

Ubezpieczenie AC kompleksowo chroni nasz samochód gdy to my jesteśmy sprawcami szkody lub gdy nasze auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy nie będzie możliwe, np. gdy ktoś zarysuje nam lakier na parkingu lub wybije szybę.

Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo zabezpieczy nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą. Umowę ubezpieczenia AC zawieramy na okres 12 miesięcy. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta lub w dniu sprzedaży samochodu (wtedy należy Ci się zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia).

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC?
Polisa Autocasco swoją ochroną obejmuje zarówno nasz pojazd, jak i jego wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z polisy AC gdy uszkodzimy nasz samochód podczas zderzenia z innym pojazdem, ze zwierzętami lub innymi przedmiotami (np. barierki, krawężniki, wysepki, drzewa, mury itp.) oraz działaniem sił przyrody, np. powodzi, wybuchu czy pożaru. AC chronić nas będzie także w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia czy dewastacji.

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?
Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie we wszystkich przypadkach odpowiada za skutki zdarzeń. Na odszkodowanie z polisy AC nie możemy liczyć, np. gdy:
uszkodzimy samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów, np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, ważnego przeglądu technicznego (wybrane Towarzystwa odmówią wypłaty, jeśli mogło mieć to wpływ na powstanie szkody) lub pod wpływem alkoholu,
użyliśmy go jako narzędzie przestępstwa,

oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony.
Pamiętaj o uważnym przeczytaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w szczególności zwróć uwagę na „Zakres ubezpieczenia” oraz „wyłączenia z odpowiedzialności”. Niektóre towarzystwa nie wpłacą odszkodowania za szkody spowodowane pożarem auta jeżeli nastąpi samozapłon, w zakresie posiadają ubezpieczenie od pożaru powstałego od czynników zewnętrznych np. podpalenie.

Jakie są opcje w AC?
Decydując się na zakup AC, musisz wybrać jakie dodatkowe opcje Cię interesują, zastanów się w jaki sposób zlikwidowałbyś ewentualną szkodę, która może Cię spotkać, czy wolisz oddać samochód do warsztatu i mieć święty spokój (naprawa bezgotówkowa), czy może wolisz otrzymać od Towarzystwa Ubezpieczeniowego pieniądze i sam zorganizować naprawę (kosztorys i gotówka na konto):
1. Warianty AC, każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe przedstawia zazwyczaj dwa warianty ubezpieczenia, mają swoje nazwy dla tych wariantów :
– serwisowy, autoryzowany, ASO – naprawa pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub w innym wybranym przez Ciebie warsztacie, warsztat sam rozlicza się fakturami z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu, który Towarzystwo musi zaakceptować. Jest to najdroższy wariant ubezpieczenia ponieważ do naprawy Twojego samochodu zostaną użyte części nowe i oryginalne oraz stawki za roboczogodzinę z ASO. Średnia stawka roboczogodziny w ASO to ok 130-180 zł

– kosztorysowy, optymalny – Towarzystwo Ubezpieczeniowe sporządza kosztorys naprawy, w którym do naprawy Twojego samochodu zostaną użyte nowe zamienniki lub jeżeli nie są dostępne zamienniki to części oryginalne pomniejszone o amortyzację zgodnie z tabelą amortyzacji zawartą w każdym OWU AC, koszt roboczogodziny naprawy Twojego pojazdu to średnia cena roboczogodziny warsztatów z Twojej okolicy. Średnia stawka roboczogodziny z terenu Trójmiasta i okolic to ok 50-90 zł.

2. Zniesienie amortyzacji – pozwala na wypłatę odszkodowania za nowe części, jeżeli nie wykupisz tego wariantu, towarzystwo potrąci część odszkodowania na części od 30% do nawet 60%.

3. Kradzież – większość Towarzystw umożliwia wyłączenie kradzieży w ochronie AC, oczywiście ma to wpływ na zmniejszenie składki. Do Ciebie należy decyzja czy chcesz aby Twoje auto było ubezpieczone od kradzieży czy nie.

4. Udział własny w szkodzie (zwany również franszyzą redukcyjną) – jest to kwota o jaką Towarzystwo pomniejszy wypłatę odszkodowania zazwyczaj udział własny jest zniesiony, ale można wprowadzić udział własny np. w wysokości 500zł. Pamiętaj, że jeżeli szkodę spowoduje niedoświadczony kierowca (prawo jazdy do 3 lat i/lub wiek poniżej 26 lat) to Towarzystwo może potrącić 20-25% z Twojego odszkodowania. Można wykupić opcję, aby takiego udziału własnego nie było.

5. Zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia – jest to dodatkowa klauzula w AC, która pozwala zachować pełną wartość pojazdu pomimo kilku zdarzeń w ciągu trwania jednej polisy AC. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie:
Wykupiłeś polisę AC, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyceniło Twój samochód na 30 tys. zł.
Po dwóch miesiącach wyskoczyła Ci sarna na drogę, nie zdążyłeś wyhamować, uderzyłeś przodem, naprawa Twojego samochodu kosztowała 5 tys. zł.
Po trzech miesiącach przychodzisz rano na parking zauważasz uszkodzenie boku twojego samochodu, niezidentyfikowany sprawca uszkodził Twój samochód i zbiegł z miejsca zdarzenia. Postanowiłeś zgłosić szkodę ze swojego AC, naprawa kosztowała 3 tys. zł.
Po pół roku przychodzisz na parking i Twojego samochodu nie ma… został skradziony. Zgłaszasz sprawę na Policję oraz do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Policja umarza postępowanie z powodu braku śladów i dowodów. Towarzystwo wypłaca Ci 20 tys. zł. Dlaczego tyle? Ponieważ miałeś redukcyjną sumę ubezpieczenia, 30 tys. – 5 tys. (sarna) – 3 tys. (obcierka) – 2 tys. (amortyzacja) = 20 tys. zł. Jeżeli wykupiłbyś zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia to za kradzież otrzymałbyś 29 tys. zł. Oczywiście po każdym zdarzeniu mógłbyś się „doubezpieczyć” do pełnej kwoty ubezpieczenia, ale czy byś o tym pamiętał? Tą opcję warto wykupić.
6. Gwarantowana suma ubezpieczenia – jest to dodatkowa klauzula w AC, która pozwala zachować pełną wartość pojazdu przez cały rok trwania umowy ubezpieczenia, Twój samochód jest warty tyle co w dniu podpisywania polisy. Posługując się poprzednim przykładem, jeżeli przy decydowaniu się na AC wykupisz zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia oraz gwarantowaną sumę ubezpieczenia po kradzieży Twojego samochodu otrzymasz 30 tys. i będziesz mógł sobie kupić taki sam samochód jak miałeś.
7. Ubezpieczenie kluczyków – jest to dodatkowa opcja w AC, w razie zgubienia kluczyków Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje koszty wymiany zamków i stacyjki oraz dorobienia nowych kluczy.

Skontaktuj się z nami, a wspólnie dopasujemy najlepszą opcję, która sprosta Twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym.

Ikona assistance

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie ochrony kierowcy oraz pasażerom samochodu w trakcie podróżowania oraz codziennego użytkowania pojazdu. Dzięki Assistance możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego.
Niektórzy ubezpieczyciele udzielają ochrony Assistance w wersji podstawowej, w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC). Pamiętaj, że podstawowy assistance zapewnia tylko holowanie do najbliższego warsztatu po kolizji. Możemy rozszerzyć ochronę o dodatkowe warianty.

Zakres Assistance zależny jest od wariantu, który wybierzemy
Ubezpieczenie Assistance w zależności od wariantu oraz Towarzystwa, w którym podpisaliśmy umowę, może różnić się swoim zakresem. Polisa Assistance może obejmować:
naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
dostarczenie paliwa, uruchomienie pojazdu po rozładowaniu akumulatora,
holowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca zamieszkania po kolizji, awarii,
organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
dostawę części zamiennych,
organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania,
pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.
Dlaczego warto wykupić Assistance?
Assistance zapewnia nam nie tylko ochronę w czasie podróży, ale także gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas codziennego użytkowania samochodu.
W razie potrzeby, skorzystanie z Assistance jest bardzo łatwe. Wystarczy, że zadzwonimy pod numer alarmowy Towarzystwa, który wskazany jest na polisie oraz zgłosimy naszą potrzebę. Pomoc zostanie nam udzielona niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętajmy, że Assistance polega na udzieleniu bezpłatnej pomocy, dlatego nie otrzymamy zwrotu kosztów, które ponieśliśmy samodzielnie.

Na co zwrócić uwagę?
Czy z assistance będziemy mogli skorzystać pod domem? Bardzo często Towarzystwa ograniczają możliwość skorzystania z pomocy assistance jeżeli dystans do naszego miejsca zamieszkania jest mniejszy niż 20, 25 a nawet 50 km. Warto dopłacić do pełnej ochrony.
Czy z assistance będziemy mogli skorzystać za granicą? Pamiętaj, że holowanie za granicą to koszt min 100-200 Euro, to sporo pieniędzy. Pełen asisstance na Europę to koszt często powyżej 300-400 zł, więc przy zakupie ubezpieczenia warto się zastanowić czy będziemy wyjeżdżali za granicę czy też nie. W tej chwili tylko dwa Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają wykupienie samego ubezpieczenia assistance podróżnego, bez posiadania polisy OC w tym towarzystwie, jego zakres również nie należy do najlepszych. Dlatego przy zakupie OC pomyśl o Twoich zagranicznych wyjazdach, może warto będzie dopłacić trochę do OC, aby mieć lepszy i tańszy assistance.
Skontaktuj się z nami, a wspólnie dopasujemy najlepszą opcję, która sprosta Twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym.

Ikona NNW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy. Wykupując polisę NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z nami w pojeździe. NNW chroni nas od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także poza jej granicami.
Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odszkodowanie poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW
Polisa NNW chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem – kierującego autem oraz pozostałych pasażerów.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wypłatę odszkodowania otrzymamy także:
podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
załadunku lub rozładunku,
podczas przebywania w samochodzie w czasie postoju lub jego naprawy na trasie,
na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.
Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW?
Pamiętajmy, że w określonych sytuacjach, Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania. Stanie się tak, jeśli wypadek spowodujemy umyślnie lub gdy kierujący pojazdem będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków. NNW nie obejmuje także szkód związanych z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.

Ile kosztuje nnw?
Koszt NNW jest zależny od sumy ubezpieczenia, na którą się zdecydujemy. Zazwyczaj jest to ok 30 zł za sumę ubezpieczenia 10.000zł.
Ubezpieczenie szyb samochodowych jest dodatkowym ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby, najważniejsza sprawa szkoda „szybowa” nie jest zapisywana w historii jako szkoda z AC. Suma ubezpieczenia szyb to zazwyczaj 2-3 tys. zł.
Koszt ubezpieczenia szyb samochodowych to 70-150 zł w zależności od wariantu.
Na co warto zwrócić uwagę?
Czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa 100% kosztu naprawy szyby? Bardzo często Towarzystwo obarcza właściciela 20-25% udziałem własnym.

Nie masz jeszcze samochodu, ale znalazłeś już swój wymarzony model. Skontaktuj się z nami, aby obliczyć proponowaną składkę za ubezpieczenie tego pojazdu. W ten sposób lepiej zaplanujesz swój budżet na zakup samochodu.
Kupiłeś samochód zarejestrowany w Polsce, skontaktuj się z nami, aby przepisać polisę po poprzednim właścicielu (pamiętaj taka polisa automatycznie nie wznawia się – pilnuj terminu końca ubezpieczenia) lub przygotować nową polisę specjalnie dla Ciebie.